آدرس ارتباطی ما

آدرس کارخانه: اهواز- شهرک صنعتی شماره 3- خیابان صنعت 1

کد پستی : 63509- 61778

تلفن : 4427967-061

فکس : 43855753-021

موبایل :

8187 315 0916

6238 781 0916

5924 115 0916

ایمیل :

Aradtpo@gmail.com

Aradtajhizpo@gmail.com

 

ارسال نظرات و پیشنهادات

نام و نام خانوادگی :

پست الکترونیک :

تلفن همراه :

توضیحات :