طراحی و ساخت دستگاه تست شیرآلات تا سایز 80 اینچ جوشی

طراحی، آنالیز و ساخت بزرگترین دستگاه تست شیرآلات کشور با قابلیت تست شیرآلات جوشی بدون واسط فلنجی

ساخت دستگاه تست شیرهای ایمنی تا سایز 22 اینچ

طراحی، آنالیز و ساخت دستگاه تست شیرهای ایمنی با قابلیت تنظیم اتوماتیک تا سیز 22 اینچ

1