شرکت آراد تجهیز در راستای تعهدات کاری خویش، تمامی محصولات را بر اساس نوع و حساسیت آن، با ضمانت تعمیر و تعویض عرضه می نماید.